EMDR

Ver en: es

Tècnica EMDR.

És un abordatge psicoterapèutic innovador validat científicament, que accelera el tractament d’un ampli rang de patologies en el trastorn per estrès posttraumàtic, entre d’altres.

El mètode descobert i desenvolupat des de 1987 per la Dra Francine Shapiro, consisteix a usar estimulació bilateral en un protocol especial relacionat amb les situacions traumàtiques que desencadena la desensibilització i el reprocessament de les mateixes, acompanyat de la desaparició de la simptomatologia.

És per excel · lència, la tècnica terapèutica per poder “alliberar” al psiquisme de la persona i al seu cervell, de tot tipus de traumes, tant passat com recent, així com tot tipus dels símptomes que aquest genera: ansietat, por, angoixa, ràbia , dolor, insomni, estrès, tots ells elements pertorbadors i estressors del psiquisme humà i resultants, de vegades, d’anys i anys de “trauma” amb “t” i / o “T”. Ambdues, segons sigui la seva resolució causaran gran sofriment en l’ésser humà.